USTAWA O FUNDACJI RODZINNEJ – OPUBLIKOWANA I WCHODZI W ŻYCIE

KONIEC PROCESU LEGISLACYJNEGO

Udało się!
Dzisiaj ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 326.

Opublikowany tekst ustawy do pobrania poniżej:

WEJŚCIE W ŻYCIE – OD MAJA 2023 R.

Zgodnie z art 145 u.f.r. ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. To oznacza, że nowe przepisy będą obowiązywać od 22 maja 2023 r. – od tego dnia będzie można powoływać fundacje rodzinne za życia lub w testamencie!