POWOŁANIE ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO W 3 KROKACH

Najprostszym – i najbardziej podstawowym – sposobem zabezpieczenia rodziny, pracowników i kontrahentów jest powołanie zarządcy sukcesyjnego za życia przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w ramach swojej jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) lub w ramach spółki cywilnej (S.C.). Powołanie (przyszłego) zarządcy sukcesyjnego jest od razu widoczne w ewidencji CEIDG.

Powołanie zarządcy sukcesyjnego, czyli osoby która w razie nieoczekiwanej śmierci przedsiębiorcy przejmie reprezentowanie i prowadzenie firmy w spadku, wymaga tylko 15 min. przed komputerem. Zmianę tę można wykonać jedynie w ten sposób na własnym koncie przedsiębiorcy.

Poniżej przestawiamy sposób jak obecnie przedsiębiorca ma powołać zarządcę sukcesyjnego w CEIDG:

KROK 1 – KONTO PRZEDSIĘBIORCY

Wejdź na stronę https://www.biznes.gov.pl  i wybierz usługę CEIDG „Zmień dane w CEIDG”.

Można wejść także na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ i wybierać opcję z lewego panelu „Zmień dane we wpisie” – ale zgodnie z komunikatem strona CEIDG ma być całkowicie wchłonięta przez portal gov.pl, z tych też względów pominiemy tą ścieżkę.

Nastąpi logowanie do Twojego konta przedsiębiorcy na portalu biznes.gov.pl (proszę się nie przejmować nawet, jeśli nigdy wcześniej nie zakładaliście konta przedsiębiorcy) i po przejściu przez parę obowiązkowych informacji uzyskamy widok:

Wybieramy opcję edycji wpisu i rozwinie się menu z informacjami obowiązkowymi oraz dodatkowymi – na samym końcu będzie do zaznaczenia opcja „Sukcesja – CEIDG-ZS”.

KROK 2 – WPISANIE OSOBY ZARZĄDCY SUKCESYJNEGO

Następnie formularz przejdzie przez wymagane i opcjonalnie zaznaczone pola dochodząc do strony „Zarządca sukcesyjny – zakres zmian” z opcjami, m.in.:

  • Chcę powołać zarządcę sukcesyjnego

Następnie należy podać dane osobowe i adres doręczeń dla osoby, którą ustanawiamy przyszłym zarządcą sukcesyjnym.

Kolejnym elementem obligatoryjnym jest złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że wpisywana osoba wyraziła zgodę na pełnienie funkcji zarządcy sukcesyjnego oraz że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów prowadzenia działalności gospodarczej.

KROK 3 – WNIOSEK GOTOWY DO WYSŁANIA

I ostatnie kliknięcia dzielą Cię od zatwierdzenia aktualizacji wpisu w CEIDG. Wniosek można podpisać podpisem kwalifikowanym, bankowością elektroniczną lub profilem zaufanym. Po podpisaniu pozostaje już tylko „wyślij wniosek”.

Gratulacje – w podstawowym stopniu zabezpieczyłeś rodzinę!

Teraz zastanów się, co jeszcze należy zrobić, żeby rodzina była faktycznie zabezpieczona na przyszłość…

O tym i o innych sprawach piszemy na naszej stronie www.sukces-ja.pl !!!

doradca podatkowy
doradca sukcesyjny