POWOŁALIŚMY PIERWSZĄ FUNDACJĘ RODZINNĄ

Jest nam niezmiernie miło przekazać, że powołaliśmy pierwszą fundację rodzinną dla rodzinnej firmy ze Szczecina.

MOTYWACJA FUNDATORA

Nestor prowadzący firmę rodzinną składającą się z wielu spółek tworzących grupę kapitałową pragnął zabezpieczyć majątek i motywować kolejne pokolenia do rozwoju a nie tylko do przekazania schedy rodzinnej.

W firmie Fundatora aktywnie działa syn, ale Nestor dalej samodzielnie ją prowadzi. Dostrzegł, że jedynie zapisy statutu fundacji rodzinnej mogą wpływać na dalsze pokolenia, poprzez odpowiednie stopniowanie statusu beneficjentów w zależności od zdobywanego wykształcenia, rozwoju zawodowego, jak równie zakładania rodzin – aby miał kto pracować lub zarządzać firmą rodzinną!

Ponadto, Fundator miał precyzyjnie określone cele, na których powołana fundacja rodzinna ma się skupić, m.in. to dbanie o historię rodziny i więzi rodzinne – co jest bardzo ważnym aspektem zapewnienia wielopokoleniowości firmy rodzinnej.

DROGA DO ZAŁOŻENIA SWOJEJ FUNDACJI RODZINNEJ

Od pierwszego spotkania w Kancelarii SUKCES-JA do powołania fundacji rodzinnej minęło tylko 1,5 miesiąca. Konkretne pomysły Nestora – przyszłego fundatora oraz merytoryczne przygotowanie doradców sukcesyjnych pozwoliły na wypracowaniu bardzo szczegółowego i rozbudowanego statutu, który zawiera bardzo precyzyjne cele, zasady działania, motywacje dla beneficjentów do rozwoju osobistego, zawodowego i rodzinnego, oraz sposoby zarządzania w różnych sytuacjach życiowych Nestora i Beneficjentów.

Oprócz statutu, który jest najważniejszym dokumentem fundacji rodzinnej, należy ustalić jaki majątek ma być przekazany do fundacji na etapie jej zakładania, a jaki ewentualnie w dalszej perspektywie. Komplet dokumentów jest podstawą sporządzenia aktu założycielskiego i statutu w formie aktów notarialnych.

Kolejnym krokiem będzie rejestracja w Rejestrze Fundacji Rodzinnych prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Dzisiaj niestety nie działa rejestr online, nie można zatem zweryfikować wpisu w rejestrze fundacji rodzinnych.

doradca podatkowy
doradca sukcesyjny